Thursday 24 September 2015

Bedrag boven maximum aftrekbare giften kan niet in volgend jaar in aftrek worden gebracht

Commentaar dr. D. Molenaar - NTFR 2015/2509


Belanghebbende heeft in 2007 bedragen geschonken aan anbi’s. Omdat de aftrek van giften is gemaximeerd tot 10% van het verzamelinkomen, kon belanghebbende slechts een deel van de betaalde giften in aftrek brengen. Het meerdere wenst zij in 2008 in aftrek te brengen. Het hof oordeelt dat dit niet mogelijk is. Het bedrag aan betaalde giften dat resteert na toepassing van het maximum behoort niet tot de persoonsgebonden aftrek. Dit resterende bedrag kan derhalve in het geheel niet in aanmerking worden genomen, ook niet in een later jaar. Omdat de inspecteur de aanslag ambtshalve heeft verminderd in verband met in 2008 betaalde giften, wordt het hoger beroep gegrond verklaard.
(Hoger beroep gegrond.)

No comments:

Post a Comment