Thursday 24 September 2015

Belanghebbende maakt hogere eigenwoningschuld niet aannemelijkSamenvatting:
Belanghebbende heeft in 2005 van haar vader een woning gekocht. Belanghebbende heeft in de aangiften IB/PVV 2008, 2009 en 2010 een eigenwoningschuld van € 358.200 aangegeven en een bedrag aan betaalde hypotheekrente van € 28.543. De inspecteur is uitgegaan van de in de akte van levering en de nota van afrekening van de notaris vermelde koopprijs van € 190.000 en bijkomende kosten van afgerond € 13.600. Belanghebbende heeft naar het oordeel van het hof niet aannemelijk gemaakt dat zij meer kosten heeft gemaakt dan de door de inspecteur in aftrek aanvaarde kosten dan wel dat moet worden uitgegaan van een hogere aankoopsom. Het hof verwerpt de stelling van belanghebbende dat de lening ten bedrage van (omgerekend) € 358.220, die door haar vader is afgesloten ten behoeve van de aankoop van de woning en door belanghebbende is overgenomen, een lening in Zwitserse franken betreft en dat de woning voor een bedrag in Zwitserse franken zou zijn overgegaan op belanghebbende. Dat kan niet worden afgeleid uit de overgelegde stukken. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de eigenwoningschuld hoger is dan de door de inspecteur aanvaarde eigenwoningschuld.
(Hoger beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment