Thursday 24 September 2015

Voorzieningenrechter wijst verzoek om voorlopige voorziening VAR af

Commentaar dr. D. Molenaar - NTFR 2015/2431


Inleiding:
Belanghebbende verricht werkzaamheden in de thuiszorg, en is gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Het gaat om zogenoemde ‘zorg in natura’. Zij werkt voor zowel zorgbemiddelingsbureaus als voor toegelaten aanbieders.
Belanghebbende heeft een VAR-wuo aangevraagd. De inspecteur heeft echter een VAR-loon afgegeven. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt en hangende het bezwaar een verzoek voorlopige voorziening gedaan.
Volgens de voorzieningenrechter heeft belanghebbende voldoende spoedeisend belang, omdat zij zonder VAR-wuo wordt beperkt in haar mogelijkheden om opdrachten van opdrachtgevers te verkrijgen. (...)

No comments:

Post a Comment