Wednesday 26 August 2015

Eventueel terugdraaien van overdracht van onderneming bewerkstelligt niet dat naheffingsaanslagen moeten worden vernietigd

Commentaar mr. J. de Haan - NTFR 2015/2259

Sinds 26 juli 2011 worden door E bv c.s. (E) kinderdagverblijven geëxploiteerd. Belanghebbende exploiteert als onderdeel van E een van die kinderdagverblijven. Vóór medio 2011 was het belang in het kinderdagverblijf in handen van Z bv (Z). Tot de overdracht van de kinderdagverblijven was het personeel van de betreffende kinderdagverblijven in dienst bij Z. Met betrekking tot het personeel van de kinderdagverblijven zijn in de periode augustus 2011 tot en met mei 2012 geen loonheffingen afgedragen. Op grond van de bevindingen van het onderzoek naar de inhoudingsplicht voor de loonheffingen bij E, derdenonderzoeken en door E verstrekte informatie, is geconcludeerd dat belanghebbende moet worden aangemerkt als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen met betrekking tot het personeel. Op grond van deze conclusie zijn naheffingsaanslagen met vergrijpboetes en verzuimboetes opgelegd. In 2012 is Z failliet verklaard. In 2014 is ook belanghebbende in staat van faillissement verklaard. De curator van belanghebbende is niet als partij in de plaats van belanghebbende getreden.
Belanghebbende neemt het standpunt in dat de naheffingsaanslagen en de boetes ten onrechte aan belanghebbende zijn opgelegd, omdat de overdracht van de onderneming van Z aan belanghebbende (mogelijk) door de curator van belanghebbende en Z zal worden teruggedraaid. Het hof volgt belanghebbende hierin niet, omdat belanghebbende verplicht was tot inhouding en afdracht van het door haar personeel genoten loon. Het (mogelijk) terugdraaien van de overdracht van de onderneming verandert niets aan deze plicht. Omdat belanghebbende de loonheffingen die op aangifte hadden moeten zijn afgedragen niet heeft betaald, was de inspecteur bevoegd de te weinig geheven belasting na te heffen. Het (mogelijk) terugdraaien van de overdracht van de onderneming bewerkstelligt dan ook niet dat de naheffingsaanslagen moeten worden vernietigd. Aan het (mogelijk) terugdraaien van de overdracht van de onderneming, nadat belanghebbende de overtredingen heeft gepleegd ter zake waarvan de boetes zijn opgelegd, verbindt het recht evenmin het gevolg dat de boetebeschikkingen moeten worden vernietigd.
(Hoger beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment