Wednesday 26 August 2015

De BIZ-bijdrage: een gemeentelijke bestemmingsheffing ten behoeve van subsidieverlening aan ondernemersgebieden

Mr. dr. A.W. Schep - MBB 2015 7/8

In deze bijdrage wordt eerst de werking van de Wet BIZ beschreven. Daarna worden achtergrond en ontstaansgeschiedenis van deze wet uiteengezet. Vervolgens worden behandeld de fiscale noviteiten, de subsidieovereenkomst en de draagvlakmeting. De bijdrage wordt afgesloten met enige beschouwingen en een conclusie.

No comments:

Post a Comment