Monday 13 April 2015

Navorderingsaanslagen voortvarend opgelegd

Mr. W. Verstijnen - NTFR 2015/1183

Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen opgelegd vanwege in Liechtenstein aangehouden vermogen. De rechtbank oordeelt dat de gegevens waarop de navorderingsaanslagen gebaseerd zijn, rechtmatig zijn verkregen. De navorderingsaanslagen zijn vervolgens met redelijke voortvarendheid voorbereid. De hoogte van de aanslagen is, voor zover de aanslagen zijn gebaseerd op de saldi van de bankrekening van de Stiftung, niet betwist. De rechtbank ziet ook geen aanleiding om een of meer van de navorderingsaanslagen om andere door belastingplichtige reden(en) te verminderen. Eén van de beroepen wordt gegrond verklaard, omdat de boete hoger is dan 100% van het bedrag van de navorderingsaanslag. Voor het overige worden de beroepen ongegrond verklaard en ook het verzoek om immateriële schadevergoeding wordt afgewezen.


No comments:

Post a Comment