Monday, 13 April 2015

Anbi-actualiteiten uit Den Haag

Prof. dr. S.J.C. Hemels - FBN 2015/03

Vlak voor de jaarwisseling heeft de Staatssecretaris van Financiën een vernieuwd besluit over de giftenaftrek en anbi’s gepubliceerd. Daarnaast zijn in december 2014 de informatieverplichtingen voor voormalige anbi’s bekendgemaakt en is er een kleine aanpassing gemaakt in de formulering van het door buitenlandse anbi’s op internet te publiceren nummer. Meer in het algemeen blijft de per 1 januari 2014 geïntroduceerde publicatieplicht op internet een belangrijk aandachtspunt. Dit geldt eveneens voor de aanpassing van de bepaling over het liquidatiesaldo bij een statutenwijziging na 22 juni 2012, waarvoor ook de Belastingdienst afgelopen najaar via de KNB aandacht heeft gevraagd. Kortom: ondanks het ontbreken van wetswijzigingen vormen de berichten uit Den Haag reden genoeg om begin 2015 een artikel te wijden aan deze actualiteiten op anbi-gebied.

No comments:

Post a Comment