Monday 20 April 2015

Geen bewijs geleverd voor aftrek hypotheekrente

Mr. A.J.M Arends - NTFR 2015/1235

Belanghebbende woonde en werkte van 2001 tot eind september 2005 in ItaliĆ« en stond daar ingeschreven. Belanghebbende stelde in heel 2005 een woning in Nederland als hoofdverblijf te hebben gehad, ondanks voormelde feiten en hoewel de woning in juni 2005 was verkocht en medio november 2005 aan de koper ervan notarieel was geleverd. In zijn aangifte IB/PVV 2005 heeft belanghebbende € 36.000 aan hypotheekrente in aftrek gebracht. De inspecteur betwist dat belanghebbende in 2005 deze hypotheekkosten heeft betaald. Het hof passeert de vraag of sprake is van een eigen woning nu zelfs als daarvan sprake zou zijn geweest belanghebbende er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat hij in 2005 € 36.000 aan hypotheekrente heeft betaald. Het hof concludeert dat de inspecteur reeds op deze grond de gestelde aftrek van kosten voor een eigen woning terecht heeft geweigerd. Ook de aftrek van kosten voor een echtscheidingsprocedure is door de inspecteur terecht geweigerd.
(Hoger beroep ongegrond.)

 

No comments:

Post a Comment