Thursday 16 January 2014

FATCA en automatische uitwisseling van informatie

M.L. Schippers - WFR 2014/102

Op 27 november 2013 vond op de Erasmus Universiteit Rotterdam het najaarsseminar van de Stichting Europese Fiscale Studies plaats. Het seminar ging over een specialistisch doch zeer actueel onderwerp, te weten ‘FATCA and automatic exchange of information’. Rond de klok van zeven in de avond heette dagvoorzitter De Bont iedereen van harte welkom en moedigde hij de aanwezigen aan om vooral een proactieve houding aan te nemen. Gedurende het seminar bleek deze aansporing niet aan dovemansoren te zijn gericht. De Bont gaf vervolgens het woord aan de eerste spreker.

No comments:

Post a Comment