Tuesday 4 February 2014

Belastingadviseur in BelastingTelefoonland

prof.dr. S.J.C. Hemels - NTFR2014-415

‘But I don't want to go among mad people,’ Alice remarked. ‘Oh, you can't help that,’ said the Cat: ‘we're all mad here. I'm mad. You're mad.’ ‘How do you know I'm mad?’ said Alice. ‘You must be,’ said the Cat, ‘or you wouldn't have come here.’

Uit de Fiscale Monitor 2013 blijkt dat slechts 1% van de zogenoemde Fiscaal Dienstverleners de BelastingTelefoon als eerste noemt wanneer naar hun voorkeursbron van informatie wordt gevraagd. Toch maakt, zo blijkt uit dezelfde monitor, 32% van de Fiscaal Dienstverleners gebruik van de BelastingTelefoon. De iets meer dan 100 Fiscaal Dienstverleners die aan het onderzoek deelnamen, belden in het onderzochte jaar gemiddeld maar liefst 36,5 keer met de BelastingTelefoon (alleen de toeslagenintermediairs hadden vaker contact). Tegelijkertijd geven de Fiscaal Dienstverleners de BelastingTelefoon de laagste waardering van alle onderzochte groepen: 30% is zeer ontevreden tot ontevreden, 38% is neutraal, 27% is tevreden en slechts 5% van de Fiscaal Dienstverleners is zeer tevreden over de BelastingTelefoon. Ook beoordelen Fiscaal Dienstverleners de deskundigheid van de medewerkers van de BelastingTelefoon als laagste: 29% kwalificeert ze als (zeer) ondeskundig, 37% is neutraal, 27% vindt de medewerkers deskundig en slechts 7% vindt ze zeer deskundig. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat Fiscaal Dienstverleners het minst vaak meteen tijdens het gesprek antwoord hebben gekregen op hun vraag (45%, terwijl dit voor particulieren, ondernemers en toeslaggerechtigden op of boven de 70% ligt). In een in 2011 uitgevoerd onderzoek, concludeerde ook de Consumentenbond dat de kwaliteit van de BelastingTelefoon voor verbetering vatbaar was: de antwoorden op de vijftig vragen die de Consumentenbond stelde, waren grotendeels fout of incompleet. Slechts zeventien antwoorden waren correct: ‘Zelfs op eenvoudige vragen als 'ik wil bezwaar aantekenen tegen een aanslag, krijg ik dan automatisch ook uitstel van betaling?' kwamen onvolledige antwoorden.’

No comments:

Post a Comment