Monday 11 November 2013

Het horizontale ‘dreh- und angelpunkt’

WFR 2013/1294 - Mevr. mr. M.E. Oenema en mr. E.M.E. van der Enden 

In deze publicatie gaan de auteurs nader in op het begrip Tax Control Framework (TCF). Zij komen tot de conclusie dat het TCF kan worden aangeduid als de kern van fiscale compliantie, ongeacht of sprake is van horizontaal toezicht of niet. De auteurs belichten het fenomeen TCF vanuit het perspectief van de fiscale verplichtingen van de onderneming, het in staat zijn tijdig een juiste aangifte in te dienen, alsmede vanuit corporate governance en regels voor behoorlijk ondernemingsbestuur. Zij concluderen aan de hand van de leidraad, rapporten van de OESO, de commissie Stevens en de Code Tabaksblat dat een TCF noodzakelijk is om een wettelijk vereiste aangifte in te kunnen dienen.

No comments:

Post a Comment