Tuesday 29 October 2013

De toekomstige btw-behandeling van vouchers: alles helder?

WFR 2013/1257 - Mr. S. van der Hoeven en drs. T. Braakman

De btw-behandeling van vouchers is binnen de EU niet geharmoniseerd. Het gebrek aan regelgeving in de Btw-richtlijn kan in grensoverschrijdende situaties leiden tot marktverstoringen. Daarom is de Europese Commissie op 10 mei 2012 met een voorstel gekomen voor een uniforme behandeling van vouchers, met een geplande inwerkingtreding per 1 januari 2015. In deze bijdrage besteden de auteurs aandacht aan de werking van de voorgestelde wijzigingen, de mogelijke effecten daarvan en dragen mogelijke verbeteringen aan voor het voorstel.

No comments:

Post a Comment