Wednesday 5 December 2012

Personal trainer heeft recht op VAR-wuo

NTFR 2012-2697 - dr. D. Molenaar  Belanghebbende is voor zichzelf begonnen als personal trainer. Daarnaast geeft hij kickboks- en thaibokslessen bij sportscholen. In geschil is of de inspecteur in plaats van een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) had moeten afgeven. Rechtbank Arnhem oordeelt aan de hand van de feiten en omstandigheden dat belanghebbende aannemelijk heeft gemaakt dat hij als ondernemer moet worden aangemerkt en recht heeft op een VAR-wuo. Volgens de rechtbank brengen een beperkt debiteurenrisico en geringe investeringen, gelet op de aard van de activiteiten, niet met zich dat geen sprake is van winst uit onderneming. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat belanghebbende met name reclame maakt via social media en via het uitdelen van visitekaartjes. Daarbij heeft de rechtbank ook acht geslagen op de feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de periode na indiening van de ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’.

No comments:

Post a Comment