Wednesday 28 November 2012

Enige fiscale aspecten van de Wet Flex-bv en de Invoeringswet


In deze bijdrage komt een aantal fiscale aspecten verbonden aan de flex-bv-wetgeving aan de orde, zoals m.b.t. de uitkeringstest, maar ook andere fiscale gevolgen verbonden aan de flexibilisering van het aandelenkapitaal. Er wordt ingegaan op de VPB-plicht van de bv en de kwalificatie van buitenlandse samen-werkingsverbanden. Verder wordt ook nog aandacht besteed aan de gevolgen van de flex-bv-wetgeving voor de inbreng in de bv, de loonbelasting, dga-pensioen en echtscheiding.

No comments:

Post a Comment