Thursday 22 November 2012

‘Excessieve’ gedragingen en internationaal fiscaal beleid


Morgen op vrijdag 23 november 2012 spreek ik om 4 uur in de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam in verkorte vorm mijn inaugurele rede met bovenstaande titel uit. De volledige versie van mijn oratie verschijnt begin volgend jaar bij Sdu Uitgevers in boekvorm. In mijn NTFR–bijdrage besteed ik bijzondere aandacht aan actuele internationale ontwikkelingen met betrekking tot het streven van multinationals naar belastingdrukminimalisatie. 

No comments:

Post a Comment