Wednesday 7 November 2012

De nieuwe buitenlandse VPB-plicht voor bestuursvergoedingen: verdere afbakening is gewenst

NTFR 2012-2426 - mr. R. Snoeij en L. Wagenaar  In het Nederlandse fiscale stelsel wordt de belastbare basis over het algemeen breed geformuleerd. Zo wordt voorkomen dat inkomsten tussen wal en schip vallen en zodoende nergens belast worden. Een dergelijke opzet van een fiscaal systeem kan in internationaal verband betekenen dat (dezelfde) inkomsten tweemaal belast worden bij dezelfde of verschillende personen. In zulke gevallen stelt Nederland zich van oudsher op het standpunt dat internationaal dubbele belastingheffing zoveel mogelijk vermeden moet worden en dat de belastbare basis beperkt moet worden tot winsten die territoriaal aan Nederland gebonden zijn. Dit uitgangspunt heeft zich vertaald in bijvoorbeeld een eenzijdige regeling tot het vermijden van dubbele belasting, een ruime deelnemingsvrijstelling en een objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten.

No comments:

Post a Comment