Wednesday, 31 October 2012

Verplichtingen in relatie tot de administratie


Een administratieplichtige kent nog meer fiscale verplichtingen dan een ‘gewone’ belastingplichtige. Naast de verplichting te administreren en te bewaren (voor niet minder dan zeven jaren), kan de belastingdienst aan een administratieplichtige vragen stellen over derden. Met ingang van 1 juli 2011 bestaat de mogelijkheid tegen een informatiebeschikking bezwaar en beroep in te stellen. Een dergelijke beschikking volgt als de inspecteur meent dat de gevraagde gegevens(dragers) niet werden verschaft, dan wel als de administratie- of bewaarplicht werden geschonden. In deze bijdrage zal het nut van een informatiebeschikking alsmede van een kostenbeschikking nader tegen het licht worden gehouden. Daaraan voorafgaand wordt nadere aandacht besteed aan de verplichtingen van art. 52 AWR. 

No comments:

Post a Comment