Wednesday 15 August 2012

Artiesten en sporters (artikel 16)

Maandblad Belasting Beschouwingen 2012/07/08 - Dr. D. Molenaar 

‘Darf ich das behalten, ich geb dir meinen Verstand dafür’
(van: ‘Von hier an blind’ – Wir sind Helden (2005))

Voor artiesten en sporters is er in het nieuwe belastingverdrag met Duitsland toch een aparte bepaling opgenomen. Nederland wilde dat niet volgens de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, maar heeft deze bepaling niet kunnen tegenhouden. Het heffingsrecht wordt uitgebreid tot alle betalingen voor optredens in de andere staat, behalve als deze voor meer dan 50% gesubsidieerd worden of plaatsvinden volgens een culturele overeenkomst. Tegenover deze uitbreiding staat dat de vrijstellingsmethode in de woonstaat wordt vervangen door de verrekeningsmethode + compensatieregeling, hetgeen een verbetering is. Maar per saldo wordt het ingewikkelder voor artiesten en sporters in het nieuwe belastingverdrag met Duitsland. Daarentegen merken Duitsers er weinig van, omdat Nederland voor Duitse zelfstandigen en gezelschappen eenzijdig de heffing van loonbelasting heeft opgegeven in 2007. Een ongelijke relatie.

No comments:

Post a Comment