Thursday, 10 May 2012

National Grid Indus: een salomonsoordeel van het HvJ?


Op 29 november 2011 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de National Grid Indus-zaak.  Hiermee heeft het HvJ weer een mijlpaal geslagen in de Europeesrechtelijke behandeling van exitheffingen. Het onderwerp exitheffingen is politiek een zeer gevoelige zaak. Dat blijkt o.a. uit het feit dat zowel de EC als de Raad hun visie op dit onderwerp hebben gegeven. Bij dit onderwerp gaat het bij uitstek om de verhouding fiscale soevereiniteit van de lidstaten versus de realisatie van de internemarktgedachte.

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de ontwikkeling in de jurisprudentie van het HvJ op het terrein van exitheffingen, wat de betekenis is van de uitspraak in de National Grid Indus-zaak gezien deze ontwikkeling en wat dit nu betekent voor het fiscale beleid van de lidstaten c.q. van de EC. Tevens zal nog worden ingegaan op het onderwerp grensoverschrijdende omzetting en de wenselijkheid van een Veertiende Richtlijn-zetelverplaatsing.

No comments:

Post a Comment