Monday 7 May 2012

'Vestiging of kapitaalverkeer: welke vrijheid heeft prioriteit?'

'Vestiging of kapitaalverkeer: welke vrijheid heeft prioriteit?'

De vraag welke verdragsvrijheid van toepassing is als een nationale wettelijke maatregel afbreuk kan doen aan zowel de vrijheid van vestiging als de vrijheid van kapitaalverkeer blijft actueel. Het antwoord op deze vraag is van groot belang omdat alleen de vrijheid van kapitaalverkeer zich uitstrekt tot derde landen. De jurisprudentie van het HvJ EG is op dit punt niet eenduidig en rechters in diverse lidstaten, waaronder de Hoge Raad, hebben deze vraag tegenstrijdig beantwoord. Volgens de auteurs is de discussie over het rangordevraagstuk daarom nog niet beëindigd.

No comments:

Post a Comment