Monday 25 July 2011

Tussenregeling valutaresultaten; gooit Gielen roet in het eten?

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1646) nr. 30 2011 - mr. C. Wisman en mr. M.F. de Wilde

'Op 20 juni 2011 heeft de staatssecretaris van FinanciĆ«n het wetsvoorstel ‘Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen’ naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het voorstel was op 8 april 2011 om 17.00 uur aangekondigd en zal bij inwerkingtreding vanaf dat moment van kracht zijn.
Gekozen is voor een ‘voorwaardelijke optionele regeling’, een ‘keuzeregeling’.
Vennootschapsbelastingplichtigen die, kort gezegd, met een beroep op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) in de zaak Deutsche Shell succesvol valutaverliezen op deelnemingen in aftrek brengen, dienen tevens valutawinsten op deelnemingen in aanmerking te nemen. De staatssecretaris tracht hiermee een mogelijke unierechtelijke ‘belemmering’ – een ‘obstakel’ – te verhelpen.
De vraag rijst echter of een keuzeregeling daartoe wel een geschikt instrument is. Dit omdat uit de eerdere beslissing van het HvJ in de zaak Gielen blijkt dat een unierechtelijke ‘discriminatie’ – ook een ‘obstakel’ – niet kan worden weggenomen met een keuzeregeling.'

No comments:

Post a Comment