Monday, 25 July 2011

Advocaatkosten voor bestrijding ontslag op staande voet zijn niet aftrekbaar

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1648) nr. 30 2011 - mr. J. de Haan

Commentaar: Hof Arnhem 5 juli 2011, nr.10/00557

'Kosten van juridische bijstand in het kader van een ontslagprocedure zijn onder Wet IB 2001 niet aftrekbaar. Daarover is de Hoge Raad volstrekt duidelijk geweest in zijn arrest van 10 augustus 2007, nr. 41.000 (NTFR 2007/1443 met commentaar van Van Mulbregt). Ik ben met het hof van mening dat het daarbij geen enkel verschil maakt of het al dan niet een ontslag op staande voet betreft...'

No comments:

Post a Comment