Monday 18 July 2011

HvJ EU verduidelijkt arrest over belastingkrediet voor uitgekeerde dividenden (zaak Meilicke)

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1615) nr. 29 2011 - dr. E. Nijkeuter

Commentaar: HvJ EG/EU 30 juni 2011, nr.C-262/09

'n mijn commentaar op de conclusie van A-G Trstenjak van 13 januari 2011, NTFR 2011/689 ben ik reeds uitgebreid op de zaak Meilicke en de Europeesrechtelijke aspecten van de voorkoming van grensoverschrijdende economisch dubbele belasting ingegaan. In dit arrest geeft het HvJ EU – desgevraagd – nadere duiding op het gebied van de belemmerende werking van een verrekeningsstelsel. Het arrest ligt grotendeels in lijn met de conclusie van de advocaat-generaal. ...'

No comments:

Post a Comment