Monday 25 July 2011

Belanghebbende geen anbi omdat anbi-activiteiten nog niet zijn aangevangen

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1657) nr. 30 2011 - dr. D. Molenaar

Commentaar: Rechtbank Breda 4 mei 2011, nr.10/01499

'Wanneer heeft deze stichting, waarin een legaat uit een nalatenschap zal worden opgenomen, recht op een anbi-beschikking? Volgens de Belastingdienst en Rechtbank Breda pas als dit legaat daadwerkelijk ontvangen is (óf binnenkort gaat worden). Tot die tijd onderneemt de stichting geen algemeen nuttige activiteiten, waardoor niet aan de tweede voorwaarde van art. 41a Uitv.reg. IB 2001 voldaan wordt. In deze visie zou er dus...'

No comments:

Post a Comment