Monday 27 June 2011

Aftrek rente en kosten eigenwoningschuld voor woning in aanbouw

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1422) nr. 26 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: Hof Den Bosch 29 april 2011, nr.10/00600

'In deze feitelijke uitspraak draait het erom of belanghebbende aannemelijk kan maken dat een in 2006 nog niet afgebouwde woning bestemd was hem in 2007 of 2008 als hoofdverblijf te beschikking te staan zoals art. 3.111, lid 3, Wet IB 2001 voorschrijft om in 2006 de renteaftrek in box 1 te kunnen effectueren. ...'

No comments:

Post a Comment