Monday 4 July 2011

Werkgever heeft ten onrechte geen loonbelasting ingehouden op bonussen

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1468) nr. 27 2011 - mr. J. de Haan

Commentaar: Hof Den Bosch 8 april 2011, nr.09/00517

'Dat een bonus tot het belastbare loon behoort, is een uitgemaakte zaak. Daarover is dan ook geen discussie. Veeleer betreft de rechtsstrijd punten van formele aard.

Het eerste punt waarover partijen twisten is de vraag of het de inspecteur vrijstond de bonus via navordering van inkomstenbelasting bij belanghebbende te belasten in plaats van bij de werkgever na te heffen. Het hof beslist dat de inspecteur die vrijheid inderdaad heeft zolang hij daarbij maar niet in strijd komt met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. ...'

No comments:

Post a Comment