Monday 27 June 2011

‘Two is company, three is a crowd’. Over de strekking van de vrijheid van kapitaalverkeer met betrekking tot dividenden van en naar derdelanden.

Weekblad voor Fiscaal Recht aflevering 6913 (WFR 2011/882)- mr. J. van der Wal

'De auteur bespreekt aan de hand van jurisprudentie van het HvJ EU de vraag of de vrijheid van kapitaalverkeer beperkter wordt uitgelegd wanneer het dividenden van en naar derdelanden betreft. Eerst wordt onderzocht of de vrijheid van kapitaalverkeer een algemeen beperktere strekking heeft wanneer het de relatie met derdelanden betreft. Vervolgens wordt, met name aan de hand van de zaak-Haribo (zaak C-436/08 en C-437/08), beoordeeld of de vrijheid van kapitaalverkeer met betrekking tot dividenden van en naar derdelanden beperkter moet worden uitgelegd op grond van specifieke VWEU-bepalingen. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de rechtvaardigingsgronden.'

No comments:

Post a Comment