Monday 9 May 2011

Afzien van uitoefening optierechten vormt vervreemding

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1013), nr. 19 2011 - mr. A.J.M. Arends

Commentaar: Hof Den Bosch 30 december 2010, nr.09/00555

"De uitspraak van het hof is eigenlijk alleen interessant vanwege de kwalificatie die het hof geeft aan het begrip vervreemding. Ofschoon het feitencomplex zich heeft afgespeeld onder de Wet IB 1964 is de desbetreffende wetgeving materieel ongewijzigd overgenomen in de Wet IB 2001.
Het geschil spitste zich toe op de vraag of de opties als een aanmerkelijk belang kwalificeren en of er sprake is van een vervreemding. Wat het eerste geschilpunt betreft sluit het hof zich aan bij het oordeel van Rechtbank Breda 31 augustus 2009, nr. 07/03747, NTFR 2009/2503 met commentaar van Rozendal. Het feit dat de opties als een aanmerkelijk belang worden beschouwd vloeit rechtstreeks uit de wet voort. Zowel statutair als feitelijk verschillen de aandelen A en B onderling van elkaar...."

No comments:

Post a Comment