Sunday 1 May 2011

Winstallocatie vaste inrichtingen (1)

NTFR Beschouwingen (NTFRB2011-19) nr. 5 2011 - prof.mr. F.P.G. Pötgens en prof.mr. A.J.A. Stevens

Op 15 januari 2011 is het Besluit winstallocatie vaste inrichtingen (hierna: ‘het Besluit’) uitgebracht. Aanleiding voor de publicatie van dit Besluit is het vierdelige OESO-rapport ‘Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments’ (hierna: ‘het PE-Report’) dat heeft geleid tot een aanpassing van het Commentaar bij art. 7 OESO-Modelverdrag (hierna: ‘het OMV’) in 2008 en de vaststelling van het nieuwe art. 7 OMV (inclusief bijbehorend OESO-commentaar; hierna ook: ‘het Commentaar’) in juli 2010. Doel van het besluit is om zo veel mogelijk duidelijkheid te geven over de wijze waarop de Nederlandse belastingdienst tegen de winstallocatie van vaste inrichtingen aankijkt. In deze Beschouwing zullen wij de belangrijkste punten uit het Besluit nader bespreken. Wij volgen daarbij grotendeels de indeling van het Besluit.
Dit artikel is opgeknipt in twee delen, te weten het eerste deel dat met name ziet op de meer formeelrechtelijke aspecten rondom dit besluit. In het tweede deel dat in het volgende nummer van NTFR-B verschijnt wordt ingegaan op de meer materieelrechtelijke aspecten.

No comments:

Post a Comment