Thursday, 24 September 2015

De antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn

Prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok - MBB 2015/09


Recent is in de Moeder-dochterrichtlijn (hierna ook: MDR of richtlijn) een antimisbruikbepaling opgenomen. Deze zal uiterlijk 1 januari 2016 moeten worden gecodificeerd in de nationale wetgevingen van de lidstaten van de Europese Unie. In deze bijdrage zal deze antimisbruikbepaling worden onderzocht. In paragraaf 1 behandel ik de antimisbruikbepaling in vogelvlucht. In paragraaf 2 wordt de verhouding met het primaire EU-recht en met belastingverdragen onderzocht. In paragraaf 3 komt de vraag aan de orde of de antimisbruikbepaling niet alleen voor bronstaten geldt, maar ook voor woonstaten. Daarna behandel ik in paragraaf 4 de diverse elementen van de antimisbruikbepaling in meer detail. Deze bijdrage wordt afgesloten met een conclusie in paragraaf 5.

No comments:

Post a Comment