Monday 8 June 2015

Honderd jaar cassatierechtspraak in belastingzaken

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk - MBB2015/05/06

Het aantal honderdjarigen in de samenleving neemt toe en dat is normaliter voor personen reden om op die dag stil te staan bij dit heuglijke feit. Meestal wordt men dan ook vereerd met een bezoek van de burgemeester. Wanneer een instituut als de belastingkamer van de Hoge Raad het honderdjarig bestaan viert, wordt dat eeuwfeest groots gevierd gedurende een heel jaar. Op de website van de Hoge Raad is aangegeven hoe de belastingkamer dit eeuwfeest wil vieren, namelijk met inbreng van de fiscale wereld.Ook het Maandblad Belastingbeschouwingen wil een bijdrage leveren aan de viering van dit honderdjarig bestaan.

No comments:

Post a Comment