Monday, 8 June 2015

De Hoge Raad als EU-rechter

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk - MBB2015/05/06

In deze bijdrage staat centraal de positie van de Hoge Raad als EU-rechter. Daarbij wordt met name aandacht geschonken aan de verwijzingsplicht en de invulling daarvan door de Hoge Raad. Vervolgens komt aan de orde de doorwerking van de rechtspraak van het HvJ in de nationale rechtsorde en de wijze waarop de Hoge Raad inhoud geeft aan deze doorwerking. Afgesloten wordt met een beschouwing over de relatie tussen het HvJ en de Hoge Raad.

No comments:

Post a Comment