Thursday 18 June 2015

Een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen

Mevr. L. Koot LL.M & prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok - WFR 2015/788

Voor internationaal opererende ondernemingen zijn (de fiscale aspecten van) valutaresultaten van groot belang. Een van die aspecten betreft de behandeling van valutaresultaten bij winst uit buitenlandse ondernemingen. Valuta(vertaal)resultaten zijn in dat kader belastbaar. Vanuit vestigingsplaatsoogpunt is die behandeling aan heroverweging toe. Ook is er een verschil met de regeling van de deelnemingsvrijstelling te onderkennen, hetgeen niet bijdraagt aan een neutraal belastingstelsel. Mevr. L. Koot LL.M en prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok onderzoeken — mede in het licht van het EU-recht — hoe een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen er uit zou kunnen zien en komen met een voorstel voor een nieuwe regeling.

No comments:

Post a Comment