Monday 20 April 2015

Stichting verliest met terugwerkende kracht anbi-status

Dr. D. Molenaar - NTFR 2015/1241

De inspecteur heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2011 de status van belanghebbende als anbi en per 1 januari 2012 als culturele anbi ingetrokken. Rechtbank Gelderland oordeelt dat belanghebbende met ingang van 1 mei 2012 niet meer als anbi kan worden aangemerkt. Belanghebbende heeft namelijk haar volledige kunstcollectie overgedragen aan een gelieerde stichting en zij verricht zelf geen handelingen meer, behalve het zich verweren tegen en civiele terugvordering van gedane schenkingen. Voor zover belanghebbende als een steunstichting voor de gelieerde stichting zou moeten worden aangemerkt, kwalificeert zij evenmin als anbi omdat Rechtbank Gelderland op 24 maart 2015 heeft beslist dat de gelieerde stichting niet als anbi kan worden aangemerkt.
(Beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment