Tuesday 11 March 2014

Automatische internationale gegevensuitwisseling

Prof. mr. G.J.M.E. de Bont - TFO 2014/131.4

In dit artikel ga ik in op recente ontwikkelingen op het gebied van de gegevensuitwisseling. De reikwijdte van deze bijdrage is op verschillende wijze afgebakend. Ofschoon deze zich laat verklaren, is ook deze afbakening arbitrair. Omdat elders in deze aflevering van het TFO uitgebreid wordt ingegaan op de FATCA-wetgeving en de internationale spin-off aan regelgeving als gevolg van dit ̒imperialistische╩╝ initiatief uit de Verenigde Staten, wordt hier FATCA niet behandeld. Toch zijn vele ontwikkelingen in de EU en binnen de OECD slechts te verklaren vanuit de FATCA-wetgeving. Verder vormt de drang naar meer gegevensuitwisseling slechts een onderdeel van het algehele gevecht tegen de ontduiking en ontwijking van belastingheffing. De andere maatregelen worden hier (ook al) niet behandeld.

No comments:

Post a Comment