Wednesday 19 February 2014

Belastingconcurrentie binnen de EU – is de CCCTB de oplossing?

Mr. M.F. de Wilde - Maandblad Belasting Beschouwingen 2014/02 

De auteur gaat in op het verschijnsel van fiscaal geïndiceerde winstverschuivingsoperaties van multinationals binnen de Europese Unie (‘EU’) in reactie op EU-lidstaten die elkaar onderling beconcurreren in een poging heffingsgrondslag aan hun jurisdicties te binden. Centraal staat de vraag of dit tot het verleden behoort wanneer het Commissievoorstel voor een CCCTB-richtlijn in werking treedt. Of zal het voorgestelde Europese heffingssysteem multinationals onbedoeld prikkelen op kunstmatige wijze heffingsgrondslag te verschuiven naar de laagstbelastende EU-lidstaat, met ongewenste belastingconcurrentie als mogelijk gevolg? De voorzichtige conclusie van auteur is dat de toepassing van de CCCTB de potentie heeft te leiden tot kunstmatige verschuivingen van heffingsgrondslag binnen de EU en ongewenste belastingconcurrentie tussen de lidstaten. Er bestaat een risico dat substantiële gedeelten van de EU-heffingsgrondslag mobiel zullen worden. Omdat de lidstaten straks mogelijk effectief slechts over één instrument beschikken om hierop te reageren – tariefmatiging – zou dit wellicht een ongewenste wedloop om EU-heffingsgrondslag kunnen initiëren; in ieder geval in theorie.

No comments:

Post a Comment