Wednesday, 19 February 2014

De ondernemende ondernemer

Mevr. mr. M.E. Oenema - WFR 2014/195

De auteur meent dat de crisis pas kan worden opgelost als er meer aandacht komt voor de lange termijn. De hoeveelheid fiscale wet- en regelgeving zal naar haar mening niet afnemen. De vraag hoe een ondernemer hieraan kan voldoen wordt daardoor steeds belangrijker. Door de focus te verleggen van de jaarlijkse aangifte naar een overzicht van bedrijfsprocessen heeft de ondernemer voortdurend inzicht in zijn bedrijfsvoering. Daarnaast biedt dit overzicht een aanknopingspunt voor de stroomlijning van communicatie tussen de diverse betrokken partijen. Daardoor heeft de ondernemer zijn handen weer (meer) vrij om te ondernemen. 

No comments:

Post a Comment