Monday 2 December 2013

Forfaitair minimumrendement in box 2 over de grens

 mr.dr. E. NijkeuterNTFRA2013-31

Op 17 juli 2013 heeft de Commissie-Dijkhuizen (hierna: de Commissie) haar eindrapport ‘Naar een activerender belastingstelsel’ gepresenteerd. In dit rapport wordt een lans gebroken voor de toepassing van een forfaitair minimumrendement in box 2 van de Wet IB 2001 (hierna: het voorstel). Het uitstellen van dividenduitkeringen door aanmerkelijkbelanghouder (hierna: ab-houders) en daarmee het uitstellen van belastingheffing in box 2 wordt met dit voorstel voorkomen. Op de duim rekent de Commissie de jaarlijkse opbrengst van de toepassing van een dergelijk forfaitair minimumrendement uit op € 850 miljoen. Dat is een substantieel bedrag. Staatssecretaris Weekers heeft inmiddels kort gereageerd op het rapport van de Commissie. Hij zal in de loop van 2014 het kabinetsstandpunt duidelijk maken. 

No comments:

Post a Comment