Monday 2 December 2013

De notionale interestaftrek en vaste inrichtingen

NTFRB2013-40 - prof.mr. A.J.A. Stevens

Op 4 juli 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (het ‘HvJ’) bepaald dat de Belgische regeling voor belastingaftrek voor risicokapitaal (ook wel bekend als notionele interestaftrek) in strijd is met de vrijheid van vestiging. In het bijzonder bepaalde het HvJ dat België verplicht is het eigen vermogen van een buitenlandse vaste inrichting mede in aanmerking te nemen bij het bepalen van de aftrek voor risicokapitaal. Hiermee lijkt het HvJ een mogelijkheid te creëren om aan een vaste inrichting toerekenbare kosten af te trekken van de winst van het hoofdhuis. In deze Beschouwing bespreek ik de Europeesrechtelijke jurisprudentie ten aanzien van de fiscale behandeling van vaste inrichtingen en hoe het Argenta-arrest past in deze eerdere jurisprudentie van het HvJ. Voorts wordt onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn voor de Nederlandse belastingwetgeving, in het bijzonder de renteaftrekbeperkingen van art. 13l en art. 15ad Wet VPB 1969.

No comments:

Post a Comment