Monday 18 November 2013

Overzichtsartikel recente jurisprudentie Successiewet 1956

Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/11 - Mw. mr. J.H.P. Teixeira-Stigter BSc & Mr. W. Verstijnen

In dit overzichtsartikel wordt over recente jurisprudentie op het gebied van de erf- en schenkbelasting geschreven. In dit kader zullen wij hierna ingaan op een viertal recente arresten van de Hoge Raad. Voor de leesbaarheid, zullen wij bij de behandeling van ieder arrest de volgende indeling hanteren: (i) de feiten, (ii) de rechtsvraag, (iii) het arrest en (iv) commentaar. Jurisprudentie over de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten laten wij – in afwachting van de arresten van de Hoge Raad in de vijf proefprocedures over de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten – op verzoek buiten beschouwing.

No comments:

Post a Comment