Tuesday 24 September 2013

Wetgeving, regelgeving en aanbevelingen m.b.t. de eigen woning mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen

Mr. A.J.M. Arends - Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/09  

De eigen woning blijft ook dit najaar in het middelpunt van de fiscale belangstelling staan. De invoering van het duale aftrekregime voor hypotheekrente per 1 januari 2013 heeft veel onduidelijkheden meegebracht die met aanvullende wetgeving gerepareerd moet worden. De weg die het kabinet heeft gekozen is het belangrijkste onderdeel van de adviezen van de Commissie-Van Dijkhuizen dat het kabinet niet heeft opgevolgd. Zowel deze adviezen als de noodzakelijke reparatiewetgeving komen in deze bijdrage aan de orde.


1  Inleiding

 

Aanleiding voor dit artikel is in eerste instantie het eindrapport dat de Commissie-Van Dijkhuizen heeft gepubliceerd en dan specifiek met betrekking tot de eigenwoningregeling. Verder grijp ik de gelegenheid aan een tussenstand te geven met betrekking tot de fiscale wet- en regelgeving voor de eigen woning die per 1 januari 2013 in werking is getreden. Daartoe is alle reden nu in alle openheid is gebleken dat de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning vele tekortkomingen en onduidelijkheden bevat die gerepareerd moeten worden. Ik begin met een bespreking van de aanbevelingen van de Commissie-Van Dijkhuizen.

No comments:

Post a Comment