Tuesday, 24 September 2013

Naar een activerender belastingstelsel: eindrapport Commissie-Van Dijkhuizen

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk - Maandblad Belasting Beschouwingen 2013/09 

In dit themanummer komen verschillende onderdelen van het interim-rapport c.q. eindrapport aan bod. Daarbij zal tevens worden ingegaan op de fiscale maatregelen zoals geïnitieerd door het kabinet-Rutte II. Meussen gaat in op de voorstellen inzake de directeurgrootaandeelhouder en Dusarduijn stelt aan de orde de voorstellen in het eindrapport inzake box 3. Arends behandelt de problematiek van de eigen woning en Staats bespreekt de forse aanpassingen aan het pensioengebouw en de aanbevelingen van de commissie in het interim-rapport. In mijn bijdrage zal ik o.a. ingaan op het voorstel inzake de huishoudentoeslag ter vervanging van bepaalde toeslagen en de heffingskortingen.


1.   Inleiding

 

In het februarinummer van MBB van dit jaar heb ik in mijn beschouwing ‘“Naar een activerender belastingstelsel” en “Bruggen slaan”; wat gaat de toekomst bieden?’, reeds aandacht besteed aan het interim-rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen dat op 17 oktober 2012 door de commissie was aangeboden aan het kabinet-Rutte I. Er is naar aanleiding van dit interim-rapport een overleg geweest met de Tweede Kamer, maar een regeringsstandpunt is daarna nooit geformuleerd. De zorgen voor dit kabinet zijn al zo groot dat er feitelijk nauwelijks aandacht is voor dit rapport. De vraag is nu of het op 17 juni 2013 aangeboden eindrapport een beter lot beschoren zal zijn?

No comments:

Post a Comment