Thursday 4 July 2013

Een boekbespreking van ‘k Moet eerlijk zeggen’

WFR 2013/789 - Mr. L.J.A. Pieterse

Een boekbespreking van ‘k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk’ onder redactie van A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M. van Sonderen. Verschenen bij Sdu Uitgevers, Den Haag 2013, 352 p.

1 Inleiding

Op vrijdag 24 mei 2013 nam H.P.A.M. van Arendonk afscheid als hoogleraar belastingrecht. Van Arendonk is sinds de jaren zeventig verbonden geweest aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, de laatste twintig jaar als hoogleraar. Na het uitspreken van zijn afscheidsrede, viel hem de eer ten deel een bundel opstellen aangeboden te krijgen. De inhoud van de daarin opgenomen bijdragen passeert in onderdeel 3 — op enigszins geordende wijze — de revue. In onderdeel 2 volgen enkele preliminaire opmerkingen.

No comments:

Post a Comment