Wednesday 10 April 2013

Horizontaal toezicht: een keuze tussen straffen en samenwerken

Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2013/02 - mr. E.A.M. Huiskers-Stoop

Burgers leven regels na uit angst voor de gevolgen van niet-naleving of uit morele instemming. Responsief toezicht combineert deze uitgangspunten. Responsief toezicht gaat uit van vrijwillige naleving, maar houdt de mogelijkheid tot bestraffing achter de hand voor het geval dat nodig mocht zijn. Het gedrag van de ondertoezichtgestelde is bepalend voor de toezichtstrategie: samenwerken waar kan, straffen waar nodig. Horizontaal toezicht neemt samenwerking met belastingplichtigen als uitgangspunt, maar de mogelijkheid om terug te grijpen op het traditionele belastingtoezicht maakt straffen waar nodig mogelijk. Horizontaal toezicht kan worden aangemerkt als een vorm van responsief toezicht.

No comments:

Post a Comment