Wednesday 9 January 2013

Tour d’horizon fiscaal strafrecht anno 2012

Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2012/08  - Prof.mr. G.J.M.E. de Bont en Mr. J.M. Sitsen


Dit jaar beginnen wij de ‘Tour’ met een citaat uit een publicatie bij een wetsvoorstel van de minister van Veiligheid en Justitie dat in mei 2012 voor advies aan verschillende instanties werd gestuurd. Met dat wetsvoorstel wordt beoogd financieel-economische criminaliteit harder aan te pakken.

‘Financieel-economische criminaliteit kan het goede functioneren van de economie en die van de financiële sector verstoren. De vastgoedfraude- en bouwfraudezaken en boekhoudschandalen van de afgelopen jaren zijn daarvan voorbeelden. Delicten als fraude, omkoping en witwassen zijn lucratief door een combinatie van hoge winsten en naar verhouding lage straffen, die in de strafwet staan. Daarom oefenen ze niet alleen aantrekkingskracht uit op daders uit het criminele milieu, maar ook op witteboordencriminelen uit de economische sector. Er is sprake van calculerend gedrag. Minister Opstelten wil dit met kracht bestrijden.’

Uit dit citaat blijkt wel dat de schijnwerper meer en meer op financieel-economische criminaliteit (waaronder fiscale fraude) komt te staan.No comments:

Post a Comment