Wednesday 9 January 2013

Boventallig verklaarde werknemer die geen arbeid verricht heeft geen recht op arbeidskorting

NTFR2012-2784 - mr. J. de Haan

Belanghebbende was in de onderhavige jaren, 2005 en 2006, in dienstbetrekking. Per 31 oktober 2005 was belanghebbende vrijgesteld van het verrichten van arbeid. Per 31 december 2005 is belanghebbende aangewezen als boventallig. In geschil is of belanghebbende voor het jaar 2006 recht heeft op arbeidskorting. Het hof overweegt dat nu uit de stukken van het geding blijkt dat belanghebbende in 2006 was vrijgesteld van het verrichten van arbeid, niet gesproken kan worden van ‘met tegenwoordige arbeid’ genoten inkomsten. Het ontvangen van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking terwijl dat loon niet verdiend wordt met tegenwoordige arbeid, is daartoe onvoldoende. Niet aannemelijk is geworden dat belanghebbende als boventallige naast het volgen van het re-integratietraject arbeid verrichtte. Dat gedurende de zoekperiode voor boventallige werknemers re-integratieverplichtingen gelden, maakt nog niet dat de vervulling van deze verplichtingen aangemerkt kan worden als tegenwoordige arbeid. Ook betekent de beschikbaarheid tot het verrichten van arbeid nog niet dat daarvan ook daadwerkelijk sprake is. Belanghebbende heeft mitsdien in 2006 geen recht op arbeidskorting. 

No comments:

Post a Comment