Wednesday 5 December 2012

Nederland is onder Belastingverdrag Nederland-België 2001 heffingsbevoegd over gebruikelijk loon

NTFR 2012-2646 - mr. J. de Haan

Belanghebbende, X bv, oefent in Nederland een orthodontistenpraktijk uit. Zij heeft verschillende werknemers in dienst, waaronder orthodontist A, de in België wonende indirect aanmerkelijkbelangaandeelhouder van belanghebbende. Het voor A aangegeven loon is door de inspecteur verhoogd op de voet van de gebruikelijkloonregeling. In geschil is of Nederland onder het Belastingverdrag Nederland-België van 2001 heffingsbevoegd is over het gebruikelijke loon van A. Voorts is de hoogte van het door de inspecteur in aanmerking genomen gebruikelijk loon in geschil. Hof Den Haag (NTFR 2011/1243) heeft de inspecteur op beide punten in het gelijk gesteld. De Hoge Raad zet uiteen dat het heffingsrecht over het gebruikelijk loon onder de werking van het genoemde verdrag inderdaad toekomt aan Nederland. Met betrekking tot de hoogte van het gebruikelijk loon is het hof volgens de Hoge Raad echter ten onrechte uitgegaan van de zogenoemde afroommethode. Hier zijn namelijk nog enige andere werknemers in dienst van belanghebbende. Omdat de hofuitspraak op dit punt niet cassatieproof is, vernietigt de Hoge Raad de hofuitspraak en verwijst hij de zaak naar een ander hof.

No comments:

Post a Comment