Monday 24 September 2012

Prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf zal op vrijdag 23 november 2012 in het openbaar zijn oratie uitspreken


Hij wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Law, vanwege de Stichting Fiscaal Recht Erasmus Universiteit Rotterdam, met de leeropdracht Internationaal beleid en fiscale autonomie. De heer De Graaf zal zijn ambt in het openbaar aanvaarden met het uitspreken van de rede, die de titel draagt:

'Excessieve' gedragingen en internationaal fiscaal beleid
 
De plechtigheid vangt om 16.00 uur aan in de Aula van de universiteit,
Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

No comments:

Post a Comment