Friday 1 June 2012

Modernisering van de Wet WOZ: een verbetering?


Er ligt een wetsvoorstel om de Wet WOZ – op grond waarvan alle onroerende zaken in Nederland worden gewaardeerd door de gemeenten – te wijzigen. Dit wetsvoorstel heet ‘Modernisering Wet WOZ’.


Over het wetsvoorstel heeft internetconsultatie plaatsgevonden. In het kader daarvan zijn het voorlopige wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting via internet bekendgemaakt.


Het wetsvoorstel ‘Modernisering Wet WOZ’ houdt kort gezegd de volgende wijzigingen in:
–  de WOZ-waarde van woningen is voortaan openbaar;
–  er wordt een Landelijke Voorziening WOZ ingericht bij het Kadaster;
–  de zogenoemde Fierensmarge wordt geschrapt;
–  er wordt een verplichte herzieningsfase ingevoerd voorafgaand aan de bezwaarfase, waarin geschilpunten op informele wijze kunnen worden afgedaan.

Brengt dit wetsvoorstel verbetering van de Wet WOZ? In deze bijdrage zoek ik een antwoord op die vraag. Daarbij beperk ik mij tot de openbaarheid van de WOZ-waarde en de voorgestelde herzieningsfase.

 

No comments:

Post a Comment