Friday 2 December 2011

Loonheffing over door erfgename ontvangen ongevallenuitkering van werkgever van overleden echtgenoot is terecht

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 48 (NTFR 2011-5658)- mr. J. de Haan

Commentaar: HR 25 november 2011, nr. 10/03216

'De werkgever van de echtgenoot van belanghebbende heeft voor haar werknemers een collectieve ongevallenverzekering met een 24-uursdekking gesloten. De echtgenoot is op 10 mei 2008 overleden ten gevolge van een ongeval buiten het kader van de dienstbetrekking. Als erfgename heeft belanghebbende van de werkgever een ongevallenuitkering ontvangen, waarop loonheffing is ingehouden. Volgens Hof Den Haag is dat terecht, omdat de uitkering op grond van de zogenoemde omkeerregel belast is. Hiertegen komt belanghebbende in cassatie, echter zonder succes. De visie van belanghebbende dat de woorden ‘ten gevolge van een ongeval’ in art. 11, lid 1, letter h, Wet LB 1964 zich beperken tot ongevallen die zich hebben voorgedaan in het kader van de dienstbetrekking en dat genoemde bepaling niet ziet op een eenmalige uitkering, is namelijk niet juist volgens de cassatierechter. Ook is er geen ongeoorloofd verschil in behandeling ten opzichte van uitkeringen krachtens een ongevallenverzekering die is gesloten door de werknemer en betaald met door de werkgever vergoede premie(s).'

No comments:

Post a Comment